Kurumsal Sorumluluklarımız

BSH, insan faktörünü birinci sıraya koymaktan gurur duyar. Buradan yola çıkarak, çalışanlarımıza yatırım yapmayı en önemli önceliklerimiz arasında görürüz. BSH’nin Türkiye’de tercih edilen güçlü bir işveren olmasının nedenlerinden biri de budur. Çalışanlarına yaptığımız yatırımlar ve onlara duyduğumuz güven, bize bir kazanç olarak geri döner. Bu konudaki kararlılığımız her zaman tamdır.

BSH’de özgür bir tartışma ortamı cesaretlendirilir. Çalışanlarımızın görüşlerini dinler, politika ve uygulamalarımızı geliştirirken bu görüşlerden yararlanırız.

Bireyleri bölümlere ya da işlevsel konumlarına değil, yeterliliklerine göre bir araya getiririz. Karar alma süreçlerimizin hızı ve esnekliği çalışma biçimimize ayna tutar.