Çalışan Aday ve Profili

Kurum olarak bizler

•  Uluslararası
•  Kültürlerarası anlayışa sahip
•  İletişim kurabilme yeteneği olan
•  Müşteri ve toplam kalite odaklı düşünüp hareket edebilen
•  Takım çalışmalarında gereğinde liderlik gereğinde takım üyesi olabilen
•  Öğrenmeye ve değişime açık
•  Vizyon sahibi
•  Teknoloji ve yenilikleri takip eden
•  Sorumluluk duygusuna sahip kişileriz.