Kaynak Verimliliği 2015

BSH “Kaynak Verimliliği 2015” Programının Proje Açıklaması

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH uzun yıllardır ev aletlerinin verimliliğini artırmak için çalışmalar yapmış, yıllar boyunca çok sayıda yeniliğe imza atmıştır. Bu yenilikler bugün BSH'nin enerji tasarruflu ev aletlerinde dünya lideri olmasını sağlamıştır.

Amaç: 2015 Yılında Kaynak Tüketimini %25 Oranında Azaltmak

Ev aletlerinin kullanım aşamasındaki enerji verimliliğini artırma çalışmalarının giderek artmasının yanında, bu aletlerin üretimi sırasındaki kaynak verimliliğini artırmak da gittikçe önem kazanmaktadır. Eskiden bir ürünü üretmek için ihtiyaç duyulan enerji miktarı o ürünün kullanım ömrü süresince tükettiği enerji miktarının ortalama %3-4'ü civarındayken, yüksek verimli ürünler için bu oran %20’'ye kadar çıkabilmektedir. Bu nedenle BSH, 2015 yılında Grubun üretim, lojistik ve yönetim süreçlerindeki kaynak tüketimini 2009 yılına kıyasla %25 oranında azaltma hedefiyle bir kaynak verimliliği programı uygulamaya başlamıştır.

Kaynak Verimliğinin Beş Bileşeni

  • En önemli bileşen mevcut sistemlerin ve makinelerin optimizasyonudur; burada enerji tüketen süreçlere öncelik verilecektir.
  • İkinci bileşende kaynak tüketimi yüksek makinelerin ve ekipmanların satın alınmasına ilişkin kurallar belirlenecektir; bunlar tedarik süreci sırasında tedarikçilerin seçilmesiyle ilgili olacaktır.
  • Üçüncü bileşen, binalarda ve yenileme çalışmalarında gelecekteki kaynak tüketimi üzerinde etkili olan tasarım ölçütlerini belirtir.
  • Dördüncü bileşen enerji ölçütlerinin kaydedilmesin ve değerlendirilmesinin yanı sıra bu ölçütlerin planlanma ve takip sürecini tanımlar. Kaynak takibi ve enerji tüketiminin kontrol altına alınması gibi hususlar bu aşamada tanımlanacaktır ve BSH için tek ve bütüncül bir sistem seçilecektir.
  • Son olarak, elde edilen sonuçlar ve yöntemler tedarikçilerimize de uygulanacaktır.En Yüksek Verimlilik için Sistematik Yaklaşım

Başlangıç noktası, kaynak tüketiminin en yüksek olduğu süreçlerin analiz edilmesi olacaktır. Pilot programlarda enerji optimizasyonu ve kaynak tüketimini azaltmak için prosedürler geliştirilmiştir ve kaynak tüketimi en yüksek olan makinelerde test edilmiştir. Ardından kaynak verimliğinin artırmak için iç ve dış ortaklarla işbirliği içinde süreç kılavuzları geliştirilmiştir ve bu kılavuz ilkeler şimdi tüm BSH merkezlerinde uygulanmaktadır.

Kaynak Sorumluları Her Yerde

Aynı zamanda fabrikalardaki sorumlu personeli yöntemler ve araçlar hakkında bilgilendirmek için uygun eğitimler verilmiştir. Ardından bu “kaynak sorumluları” tesislerdeki potansiyel kaynak tasarrufu imkanlarını tespit etme ve bu tasarrufların sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlama görevini üstlenmiştir. Bu doğrultuda BSH’nin üretim yapılmayan tüm merkezlerinde de incelemeler yapılmıştır. Tüketimi azaltmak için alınan en önemli önemler, dahili veritabanına kaydedilmiştir.

Her Çalışan Katkıda Bulunabilir

Kaynak verimliliği programının temel bileşenlerinden biri de çalışanların katılımıdır. Tüm çalışanlar internet tabanlı bir eğitimle günlük çalışmalarında kaynakların idareli kullanılmasına nasıl katkıda bulunabilecekleri hakkında bilgi edinebilirler. Ayrıca posterler ve etiketlerle günlük çalışmalarda enerji tasarrufu sağlamanın potansiyel yolları hakkında bilgi verilmektedir.