Çevreyle Dost Çalışmalarımız

İlk Çalışmalar: 
 
1984 Atık su arıtma tesisinin işletmeye alınması ( Tekirdağ'da ilk ) 

1985  Türkiye'de ilk toz boyalı beyaz eşya (Çamaşır makinesi) 
 
1991  Deşarj ve Emisyon İzin Belgeleri ( Trakya'da ilk ) 
 
1991  Kazanların ağır yakıt ve kömürden doğal gaza dönüşümü ( Trakyada' ilk ) 
 
 
Çevre Koruma Taahhüdü: 
 
1995  Çerkezköy'de buzdolabı üretiminde Kloroflorokarbon içermeyen ürünlere geçilmesi 
 
1996  ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi alınması 
 
1998  Buzdolaplarında soğutucu gaz R134a yerine R600 (izobütan) kullanılması 
 
1998  İstanbul Sanayi Odası Çevre Teşvik Ödülü 
 
2000  Karayolu taşımacılığının azaltılması için fabrikaya demiryolu bağlantısının kurulması 
 
2001  Belediye ile birlikte fabrika lojmanları Atık Gerikazanım Projesi 
 
2001  2004 yılında tamamlanacak olan yağlı transformatörlerin, hava soğutmalı transformatörlerle değiştirilmesi çalışmalarının başlaması 
 
2002  Lojmanlarda Atık Gerikazanım Projesi ikinci adım - Sınıflarına göre ayırma 
 
2002  Su tüketiminin azaltılmasına yönelik Proje - Sonuç: Üretilen cihaz başına su tüketiminde %50 azalma! 
 
2002  Doğal gazla çalışan emaye fırınının işletmeye alınması - %36 enerji tasarrufu ve karbon dioksit emisyonunda %82 azalma! 
 
2003  Mart ayından itibaren doğal gaz tasarrufu ve çevre temizliği için güneş enerji sistemi ile sıcak su üretimi 
 
2003  Çerkezköy'de diğer yerleşim alanlarında çöpün ayrılması için Belediye ile birlikte tanıtım ve açılış töreni. 
 
2003  Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Çevre Ödülü